Sunday, 1 March 2015

RPH MINGGU KE-9

RPH MINGGU KE- 9 (23.02.2015-27.02.2015)

Mata Pelajaran
Bahasa Melayu
Tingkatan: 1
Tarikh/Hari
23.02.2015/Isnin
Masa: 12.50-2.00 ptg (1C)
Masa:4.35-5.10 ptg (1L)
Minggu/Tunjang
9/ Unit 5: Komputer Dalam Kehidupan
Bil Pelajar 1 C: 32/32
Bil Pelajar 1 L: 33/33
Tajuk
 Tatabahasa: Bentuk Kata Adjektif
Hasil Pembelajaran

Pelajar dapat:
  1. Menyatakan maksud Kata Adjektif.
  2. Membezakan bentuk Kata Adjektif.
  3. Membuat ayat adjektif berdasarkan bentuk kata adjektif.
KBT
Memberi penerangan yang berkesan.
Penerapan Nilai
Kasih-sayang, hormat-menghormati, kerjasama dan kemasyarakatan.
Persediaan Guru
Buku teks, kapur tulis.
Aktiviti
1.       Guru menerangkan maksud Kata  Adjektif kepada pelajar.
2.       Guru menerangkan jenis-jenis Kata Adjektif kepada pelajar.
3.       Guru membuat jadual pembahagian Kata  Adjektif untuk diisi contoh oleh pelajar.
4.       Pelajar menyalin nota dan jadual dalam buku masing-masing.
Refleksi
Pengajaran dan pembelajaran di kelas tingkatan 1C dan 1L berjalan seperti yang dirancang. Murid-murid di kelas tingkatan 1C dan 1L memberikan respon yang baik sepanjang P&P dijalankan. Pelajar di kedua-dua kelas dapat mengisi dan memberikan contoh yang relevan berdasarkan jenis-jenis Kata Adjektif.  Oleh itu, 85% daripada objektif yang ditetapkan tercapai dan selebihnya memerlukan pemerhatian yang khusus daripada guru.Mata Pelajaran
Sejarah
Tingkatan: 3
Tarikh/Hari
23/02/2015 (Isnin)
25/02/2015 (Rabu)
Masa: 3.25-4.00 (3K)
Masa: 3.25-4.00 (3D)
Masa: 4.35-5.10 (3J)
Minggu/Tunjang
9/ BAB 2: Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu
Bil Pelajar: 29 (3K), 30,(3D), 31 (3J)
Tajuk
Faktor Menyokong Malayan Union dan Cara Penentangan
Hasil Pembelajaran

Aras 1: Pelajar dapat;                                                             
1.       Menyatakan faktor-faktor menyokong Malayan Union.
2.       Menyenaraikan cara penentangan terhadap Malayan Union.
3.       Mentakrifkan konsep kerakyatan terbuka.
Aras 2:
1.       Menghuraikan faktor-faktor menyokong Malayan Union.
2.       Menghuraikan cara penentangan terhadap Malayan Union.
Konsep dan Istilah
Berkabung, kempen, kesatuan, penentangan, jus soli, tunjuk perasaan.
Unsur/Tingkahlaku Patriotisme
Kekalkan kedaulatan Negara kita.
Bahan Bantu Mengajar
Buku Teks, papan tulis dan kapur.
Aktiviti
1.       Guru mengaitkan pengajaran lepas dengan topik pengajaran pada hari ini.
2.       Guru menjelaskan faktor-faktor menyokong dan cara penentangan terhadap Malayan Union kepada pelajar.
3.       Pelajar menyalin nota dalam buku masing-masing.
Refleksi
Pengajaran dan pembelajaran kelas 3D, 3J dan 3K  berjalan seperti yang dirancang. Hampir semua murid kelas tingkatan  3F dan 3G  memberi respon dan maklum balas yang positif berkenaan topik pengajaran sama ada bertanyakan soalan mahupun meluahkan ketidakfahaman mereka mengenai sesuatu istilah seterusnya mewujudkan komunikasi dua hala antara guru dan pelajar. 81 peratus daripada objektif yang ditetapkan untuk kelas 3D, 3J dan 3K mencapai sasaran dan baki selebihnya memerlukan pemerhatian yang khusus daripada guru.


Mata Pelajaran
Bahasa Melayu
Tingkatan: 1
Tarikh/Hari
24.02.2015/Selasa
Masa: 12.50-2.00 ptg (1C).
Masa: 5.10-6.10 ptg (1L).
Minggu/Tunjang
9/ KOMSAS
Bil Pelajar 1 C: 32/32
Bil Pelajar 1 L: 37/37
Tajuk
Sajak: Kita Umpama Sehelai Daun
Hasil Pembelajaran

Pelajar dapat:
  1. Menyatakan maksud sajak ini.
  2. Memberikan tema, persoalan, plot, gaya bahasa, nilai dan pengajaran dalam sajak ini.
KBT
Memberi penerangan yang berkesan.
Penerapan Nilai
Kasih-sayang, baik, rajin, jujur, berani dan bertanggungjawab.
Persediaan Guru
Buku teks, kapur tulis.
Aktiviti
1.        Guru memilih pelajar secara rawak untuk mendeklamasikan sajak ini.
2.       Guru berbincang bersama-sama pelajar mencari tema, persoalan, plot,  gaya bahasa, nilai dan pengajaran.
3.       Guru memberi latihan berkenaan dengan sajak yang telah dipelajari.
4.       Pelajar menyalin nota dan membuat latihan dalam buku masing-masing.
Refleksi
Pengajaran dan pembelajaran di kelas tingkatan 1C dan 1L berjalan seperti yang dirancang. Murid-murid di kelas tingkatan 1C dan 1L memberikan respon yang baik sepanjang P&P dijalankan. Pelajar di kedua-dua kelas dapat menyatakan tema, persoalan, bentuk, gaya bahasa, nilai dan pengjaran yang relevan.  Oleh itu, 80% daripada objektif yang ditetapkan tercapai dan selebihnya memerlukan pemerhatian yang khusus daripada guru.


Mata Pelajaran
Sejarah
Tingkatan: 3
Tarikh/Hari
25/02/2015 (Rabu)
  Masa: 12.50-2.00 (3K)
Masa: 3.25-4.00 (3D)
Masa: 4.35-5.45 (3J)
Minggu/Tunjang
9/ BAB 2: Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu.
Bil Pelajar: 39 (3K), 30,(3D), 30(3J)
Tajuk
Penubuhan UMNO- Perjuangan UMNO
Hasil Pembelajaran

Aras 1: Pelajar dapat;                                                             
1.       Menceritakan peristiwa yang membawa kepada penubuhan UMNO.
2.       Mengumpul maklumat tokoh-tokoh yang telah menggubal perlembagaan UMNO.
Aras 2:
1.       Membincangkan usaha UMNO menyatupadukan orang Melayu
Konsep dan Istilah
Berkabung, kempen, kesatuan, penentangan, jus soli, tunjuk perasaan, ketuanan Melayu, kerakyatan, perlembagaan.
Unsur/Tingkahlaku Patriotisme
Kekalkan kedaulatan Negara kita.
Bahan Bantu Mengajar
Buku Teks, papan tulis dan kapur.
Aktiviti
1.       Guru mengaitkan pengajaran lepas dengan topik pengajaran pada hari ini.
2.       Guru kemudian menerangkan kepada pelajar mengenai sejarah penubuhan UMNO serta pemimpin-pemimpin yang terlibat.
3.       Pelajar menyalin nota dalam buku masing-masing.
Refleksi
Pengajaran dan pembelajaran kelas 3D, 3J dan 3K berjalan seperti yang dirancang. Hampir semua murid kelas tingkatan 3D, 3J  dan 3K  memberi respon dan maklum balas yang positif berkenaan topik pengajaran sama ada bertanyakan soalan mahupun meluahkan ketidakfahaman mereka mengenai sesuatu istilah seterusnya mewujudkan komunikasi dua hala antara guru dan pelajar. 85 peratus daripada objektif yang ditetapkan untuk kelas 3D, 3J dan 3K mencapai sasaran dan baki selebihnya memerlukan pemerhatian yang khusus daripada guru.Mata Pelajaran
Bahasa Melayu
Tingkatan: 1
Tarikh/Hari
26.02.2015/Khamis
27.02.2015/ Jumaat
Masa: 12.50-2.00 ptg(1L)
          : 3.25-4.35 ptg (1C)
Minggu/Tunjang
9/ Ringkasan dan Pemahaman
Bil Pelajar 1 L: 36/36
Bil Pelajar 1 C: 32/32
Tajuk
 Sambungan: Aktiviti-Aktiviti Pada Musim Cuti Persekolahan
Hasil Pembelajaran

Pelajar dapat:
1.       Mencari isi-isi penting yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti pada Musim Cuti Persekolahan.
2.       Menulis ringkasan karangan berdasarkan isi-isi penting yang telah dicari.
KBT
Memberi penerangan yang berkesan.
Penerapan Nilai
Kasih-sayang, hormat-menghormati, kerjasama dan kemasyarakatan.
Persediaan Guru
Buku teks, kapur tulis.
Aktiviti
1.       Guru menerangkan tentang cara yang betul untuk mengenalpasti isi-isi penting dalam teks yang telah disalin oleh pelajar.
2.       Guru menerangkan bahawa ringkasan karangan hanya perlu mempunyai satu perenggan sahaja.
3.       Guru kemudian menyuruh pelajar menggariskan isi-isi penting dalam petikan yang telah disalin.
4.       Guru memberi latihan karangan ini kepada pelajar sebagai kerja rumah semasa cuti mengikut format yang telah dipelajari.
5.       Pelajar menyalin nota dan membuat latihan karangan dalam buku masing-masing.
Refleksi
Pengajaran dan pembelajaran di kelas tingkatan 1C dan 1L berjalan lancar. Semua pelajar di kedua-dua kelas memberi respon yang baik sepanjang P&P dijalankan. Oleh itu, 80% daripada objektif yang ditetapkan mencapai sasaran dan baki selebihnya memerlukan pemerhatian yang khusus daripada guru. Guru turut memberi latihan menulis ringkasan karangan sebagai latihan di rumah di kedua-dua kelas.


Mata Pelajaran
Sejarah
Tingkatan: 3
Tarikh/Hari
26/02/2015 (Khamis)
27/02/2015 (Jumaat)
Masa: 5.45-6.20 (3K)
Masa: 4.00-5.10 (3D)
Minggu/Tunjang
9/ BAB 2: Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu
Bil Pelajar: 39 (3K), 30,(3D)
Tajuk
Tokoh-Tokoh Perjuangan UMNO dan Perkembangan UMNO
Hasil Pembelajaran

Aras 1: Pelajar dapat;                                                             
1.       Menyatakan  tokoh-tokoh perjuangan UMNO seperti Dato Onn Jaafar, Dato Panglima Bukit Gantang, Nik Ahmed Kamil dan Zaaba.
2.       Menyenaraikan perkembangan UMNO mengikut tahun.
Aras 2:
1.       Menghuraikan latar belakang perjuangan tokoh-tokoh UMNO.
2.       Menguraikan perkembangan UMNO.
Konsep dan Istilah
Berkabung, kempen, kesatuan, penentangan, jus soli, tunjuk perasaan, kerakyatan, perlembagaan, ketuanan Melayu.
Unsur/Tingkahlaku Patriotisme
Kekalkan kedaulatan Negara kita.
Bahan Bantu Mengajar
Buku Teks, papan tulis dan kapur.
Aktiviti
1.       Guru mengaitkan pengajaran lepas dengan topik pengajaran pada hari ini.
2.       Guru menjelaskan sejarah latar belakang setiap tokoh kepada pelajar dan perkembangan UMNO.
3.       Pelajar menyalin nota dalam buku masing-masing.
Refleksi
Pengajaran dan pembelajaran kelas 3D dan 3K  berjalan seperti yang dirancang. Hampir semua murid kelas tingkatan 3D dan 3K  memberi respon dan maklum balas yang positif berkenaan topik pengajaran sama ada bertanyakan soalan mahupun meluahkan ketidakfahaman mereka mengenai sesuatu istilah seterusnya mewujudkan komunikasi dua hala antara guru dan pelajar. 65 peratus daripada objektif yang ditetapkan untuk kelas 3D dan 3K mencapai sasaran dan baki selebihnya memerlukan pemerhatian yang khusus daripada guru.

RPH MINGGU KE-7

RPH MINGGU KE- 7 (09.02.2015-13.02.2015)

Mata Pelajaran
Bahasa Melayu
Tingkatan: 1
Tarikh/Hari
09.02.2015/Isnin
Masa: 12.50-2.00 ptg (1C)
Masa:4.35-5.10 ptg (1L)
Minggu/Tunjang
7/ Unit 5: Komputer Dalam Kehidupan
Bil Pelajar 1 C: 32/32
Bil Pelajar 1 L: 33/33
Tajuk
 Tatabahasa: Kata Adjektif
Hasil Pembelajaran

Pelajar dapat:
  1. Menyatakan maksud Kata Adjektif.
  2. Membezakan bentuk Kata Adjektif.
  3. Memberikan contoh-contoh Kata Adjektif.
KBT
Memberi penerangan yang berkesan.
Penerapan Nilai
Kasih-sayang, hormat-menghormati, kerjasama dan kemasyarakatan.
Persediaan Guru
Buku teks, kapur tulis.
Aktiviti
1.       Guru menerangkan maksud Kata  Adjektif. kepada pelajar.
2.       Guru menerangkan jenis-jenis Kata Adjektif. kepada pelajar.
3.       Guru membuat jadual pembahagian Kata  Adjektif.untuk diisi contoh oleh pelajar.
4.       Pelajar menyalin nota dan jadual dalam buku masing-masing.
Refleksi
Pengajaran dan pembelajaran di kelas tingkatan 1C dan 1L berjalan seperti yang dirancang. Murid-murid di kelas tingkatan 1C dan 1L memberikan respon yang baik sepanjang P&P dijalankan. Pelajar di kedua-dua kelas dapat mengisi dan memberikan contoh yang relevan berdasarkan jenis-jenis Kata Adjektif.  Oleh itu, 85% daripada objektif yang ditetapkan tercapai dan selebihnya memerlukan pemerhatian yang khusus daripada guru.


Mata Pelajaran
Sejarah
Tingkatan: 3
Tarikh/Hari
09/02/2015 (Isnin)
10/02/2015 (Rabu)
  Masa: 3.25-4.00 (3K)
Masa: 3.25-4.00 (3D)
Masa: 4.35-5.10 (3J)
Minggu/Tunjang
7/ BAB 2: Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu
Bil Pelajar: 29 (3K), 30,(3D), 31 (3J)
Tajuk
Malayan Union- Ciri-Ciri Malayan Union
Hasil Pembelajaran

Aras 1: Pelajar dapat;                                                             
1.       Menyatakan sebab penubuhan Malayan Union.
2.       Mengemukakan cirri-ciri Perlembagaan Malayan Union.
3.       Mentakrifkan konsep Jus Soli
Aras 2:
1.       Menghuraikan syarat-syarat kerakyatan Malayan Union.
2.       Menjelaskan maksud sultan kehilangan kuasa dalam kerajaan Malayan Union.
Konsep dan Istilah
Berkabung, kempen, kesatuan, penentangan, jus soli, tunjuk perasaan.
Unsur/Tingkahlaku Patriotisme
Kekalkan kedaulatan Negara kita.
Bahan Bantu Mengajar
Buku Teks, papan tulis dan kapur.
Aktiviti
1.       Guru mengaitkan pengajaran lepas dengan topik pengajaran pada hari ini.
2.       Guru menjelaskan pertubuhan Malayan Union, tujuan penubuhan Malayan Union dan cirri-ciri Malayan Union kepada pelajar.
3.       Pelajar menyalin nota dalam buku masing-masing.
Refleksi
Pengajaran dan pembelajaran kelas 3D,3K dan 3J  berjalan seperti yang dirancang. Hampir semua murid kelas tingkatan 3D, 3K dan 3J  memberi respon dan maklum balas yang positif berkenaan topik pengajaran sama ada bertanyakan soalan mahupun meluahkan ketidakfahaman mereka mengenai sesuatu istilah seterusnya mewujudkan komunikasi dua hala antara guru dan pelajar. 84 peratus daripada objektif yang ditetapkan untuk kelas 3D, 3K dan 3J mencapai sasaran dan baki selebihnya memerlukan pemerhatian yang khusus daripada guru.

Mata Pelajaran
Bahasa Melayu
Tingkatan: 1
Tarikh/Hari
10.02.2015/Selasa
Masa: 12.50-2.00 ptg (1C).
Masa: 5.10-6.10 ptg (1L).
Minggu/Tunjang
7/ KOMSAS
Bil Pelajar 1 C: 32/32
Bil Pelajar 1 L: 37/37
Tajuk
Cerpen: Oren
Hasil Pembelajaran

Pelajar dapat:
  1. Menyatakan sinopsis cerpenini.
  2. Memberikan tema, persoalan, plot, gaya bahasa, nilai dan pengajaran dalam cerpen ini.
KBT
Memberi penerangan yang berkesan.
Penerapan Nilai
Kasih-sayang, baik, rajin, jujur, berani dan bertanggungjawab.
Persediaan Guru
Buku teks, kapur tulis.
Aktiviti
1.        Guru memilih pelajar secara rawak untuk melakonkan semula watak dalam drama ini.
2.       Guru berbincang bersama-sama pelajar mencari tema, persoalan, plot,  gaya bahasa, nilai dan pengajaran.
3.       Guru memberi latihan berkenaan dengan drama yang telah dipelajari.
4.       Pelajar menyalin nota dan membuat latihan dalam buku masing-masing.
Refleksi
Pengajaran dan pembelajaran di kelas tingkatan 1C dan 1L berjalan seperti yang dirancang. Murid-murid di kelas tingkatan 1C dan 1L memberikan respon yang baik sepanjang P&P dijalankan. Pelajar di kedua-dua kelas dapat menyatakan tema, persoalan, bentuk, gaya bahasa, nilai dan pengjaran yang relevan.  Oleh itu, 80% daripada objektif yang ditetapkan tercapai dan selebihnya memerlukan pemerhatian yang khusus daripada guru.

Mata Pelajaran
Sejarah
Tingkatan: 3
Tarikh/Hari
11/02/2015 (Rabu)
  Masa: 12.50-2.00 (3K)
Masa: 3.25-4.00 (3D)
Masa: 4.35-5.45 (3J)
Minggu/Tunjang
7/ BAB 2: Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu.
Bil Pelajar: 39 (3K), 30,(3D), 30(3J)
Tajuk
Reaksi Penduduk Tempatan terhadap Malayan Union – Faktor Penentangan
Hasil Pembelajaran

Aras 1: Pelajar dapat;                                                             
1.       Menyatakan faktor penentangan terhadap Malayan Union.
Aras 2:
1.       Menghuraikan  faktor penentangan terhadap Malayan Union.
Konsep dan Istilah
Berkabung, kempen, kesatuan, penentangan, jus soli, tunjuk perasaan.
Unsur/Tingkahlaku Patriotisme
Kekalkan kedaulatan Negara kita.
Bahan Bantu Mengajar
Buku Teks, papan tulis dan kapur.
Aktiviti
1.       Guru mengaitkan pengajaran lepas dengan topik pengajaran pada hari ini.
2.       Guru kemudian menerangkan kepada pelajar reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union.
3.       Pelajar menyalin nota dalam buku masing-masing.
Refleksi
Pengajaran dan pembelajaran kelas 3D, 3K dan 3J berjalan seperti yang dirancang. Hampir semua murid kelas tingkatan 3D, 3K dan 3J  memberi respon dan maklum balas yang positif berkenaan topik pengajaran sama ada bertanyakan soalan mahupun meluahkan ketidakfahaman mereka mengenai sesuatu istilah seterusnya mewujudkan komunikasi dua hala antara guru dan pelajar. 85 peratus daripada objektif yang ditetapkan untuk kelas 3D, 3K dan 3L mencapai sasaran dan baki selebihnya memerlukan pemerhatian yang khusus daripada guru.

Mata Pelajaran
Bahasa Melayu
Tingkatan: 1
Tarikh/Hari
12.02.2015/Khamis
13.02.2015/ Jumaat
Masa: 12.50-2.00 ptg(1L)
          : 3.25-4.35 ptg (1C)
Minggu/Tunjang
7/ Pendidikan Keselamatan Jalan Raya
Bil Pelajar 1 L: 36/36
Bil Pelajar 1 C: 32/32
Tajuk
 Penggunaan Jalan Raya dan Masalahnya.
Hasil Pembelajaran

Pelajar dapat:
1.       Membentangkan idea bagi menjelaskan masalah pengguna  jalan raya dengan menggunakan kata, istilah, frasa dan ayat yang tepat berdasarkan grafik.
2.       Mengemukakan soalan dan jawapan yang mudah tentang penggunaan jalan raya untuk berkongsi idea, pengetahuan dan pengalaman.
3.       Menulis rumusan tentang masalah nahas jalan raya di Malaysia dan trauma akibat nahas.
KBT
Pengurusan grafik
Penerapan Nilai
Kasih-sayang, hormat-menghormati, kerjasama dan kemasyarakatan.
Persediaan Guru
Buku teks, kapur tulis.
Aktiviti
1.       Membentangkan idea.
2.       Memberikan respon.
3.       Mencatatkan maklumat.
4.       Menulis rumusan.
5.       Rumusan.
Refleksi
Pengajaran dan pembelajaran di kelas tingkatan 1G berjalan lancar. Semua pelajar di kedua-dua kelas memberi respon yang baik sepanjang P&P dijalankan. Oleh itu, 80% daripada objektif yang ditetapkan mencapai sasaran dan baki selebihnya memerlukan pemerhatian yang khusus daripada guru.

Mata Pelajaran
Sejarah
Tingkatan: 3
Tarikh/Hari
12/02/2015 (Khamis)
13/02/2015 (Jumaat)
  Masa: 5.45-6.20 (3K)
Masa: 4.00-5.10 (3D)
Minggu/Tunjang
7/ BAB 2: Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu.
Bil Pelajar: 39 (3K), 30,(3D),
Tajuk
Sambungan: Reaksi Penduduk Tempatan terhadap Malayan Union – Faktor Penentangan
Hasil Pembelajaran

Aras 1: Pelajar dapat;                                                             
1.       Menyatakan faktor penentangan terhadap Malayan Union.
Aras 2:
1.       Menghuraikan  faktor penentangan terhadap Malayan Union.
Konsep dan Istilah
Berkabung, kempen, kesatuan, penentangan, jus soli, tunjuk perasaan.
Unsur/Tingkahlaku Patriotisme
Kekalkan kedaulatan Negara kita.
Bahan Bantu Mengajar
Buku Teks, papan tulis dan kapur.
Aktiviti
1.       Guru mengaitkan pengajaran lepas dengan topik pengajaran pada hari ini.
2.       Guru kemudian menerangkan kepada pelajar reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union.
3.       Pelajar menyalin nota dalam buku masing-masing.
Refleksi
Pengajaran dan pembelajaran kelas 3D, 3K dan 3J berjalan seperti yang dirancang. Hampir semua murid kelas tingkatan 3D, 3K dan 3J  memberi respon dan maklum balas yang positif berkenaan topik pengajaran sama ada bertanyakan soalan mahupun meluahkan ketidakfahaman mereka mengenai sesuatu istilah seterusnya mewujudkan komunikasi dua hala antara guru dan pelajar. 85 peratus daripada objektif yang ditetapkan untuk kelas 3D, 3K dan 3L mencapai sasaran dan baki selebihnya memerlukan pemerhatian yang khusus daripada guru.