Sunday, 19 October 2014

RPH MINGGU KE- 41 DAN 42

RPH MINGGU KE-41 DAN 42(08-10-2014 HINGGA 16-10-2014)


SMK SERIAN 2014
JADUAL PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
TINGKATAN 1 DAN 2


TARIKH/HARI
SUBJEK
WAKTU
MASA
08/10/2014
RABU

B. MELAYU
ULANGKAJI
SAINS
1.00 – 3.00
3.15 – 3.45
3.45 – 5.45
2 JAM
30 MINIT
2 JAM
09/10/2014
KHAMIS

B. INGGERIS
ULANGKAJI
MATEMATIK
1.00 – 3.00
3.15 – 3.45
3.45 – 5.45
2 JAM
30 MINIT
2 JAM
13/09/2014
ISNIN


PEND. ISLAM
B. CINA
B. IBAN
ULANGKAJI
KHB
1.00 – 3.00
1.00 – 3.00
1.00 – 3.00
3.15 – 3.45
3.45 – 5.45
2 JAM
2 JAM
2 JAM
30 MINIT
2 JAM
14/09/2014
SELASA

GEOGRAFI
ULANGKAJI
SEJARAH
1.00 – 2.15
2.30 – 3.30
3.45 – 5.00
I JAM 15 MINIT
I JAM
I JAM 15 MINIT
15/09/2014
RABU
PEND. MORAL
ULANGKAJI
PSV
1.00 – 2.15
2.30 – 3.30
3.45 – 5.45
I JAM 15 MINIT
I JAM
2 JAM
16/10/2014
KHAMIS
ULANGKAJI
PSK
ULANGKAJI
PJK
1.00 – 2.00
2.20 – 3.20
3.30 – 4.30
4.30 – 5.30
1 JAM
1 JAM
1 JAM
1 JAM


Monday, 13 October 2014

RPH MINGGU KE-40

RPH MINGGU KE-40(29-09-2014 HINGGA 03-10-2014)


Mata Pelajaran
Sejarah
Tingkatan: 3
Tarikh/Hari
29/09/2014 (Isnin)
Masa: 12.05-1.05 (3B)
Masa: 3.25-4.00 (3F)
Masa: 4.05-4.55 (3G)
Minggu/Tunjang
40/  BAB 7: PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN MALAYSIA
Bil Pelajar: 33 (3B), 34,(3F), 34(3G)
Tajuk
GAGASAN PERSEKUTUAN MALAYSIA
Hasil Pembelajaran

Aras 1:
1.       Mentafsir konsep Gagasan Malaysia.
2.       Menyatakan sebab pembentukan Malaysia.
3.       Mengumpul maklumat tentang idea-idea pembentukan Malaysia.
Aras 2:
1.       Menguhungkaitkan dengan pembentukan Malaysia, kemerdekaan Sarawak, Sabah dan Singapura.
2.       Menghuraikan sebab pembentukan Malaysia dengan scenario politik semasa.
Konsep dan Istilah
Gagasan Malaysia, Persekutuan Malaysia, kaum, etnik
Unsur/Tingkahlaku Patriotisme
Kepimpinan berwawasan membawa kesejahteraan
Bahan Bantu Mengajar
Buku Teks, papan tulis dan kapur,
Aktiviti
1.       Guru mengaitkan pengajaran lepas dengan topik pengajaran pada hari ini.
2.      Guru menjelaskan  Gagasan Persekutuan Malaysia kepada para pelajar.
3.       Guru juga menerangkan Matlamat Pembentukan Malaysia  kepada pelajar berpandukan buku teks.
4.       Pelajar melengkapkan nota masing-masing
Refleksi
Pengajaran dan pembelajaran kelas 3B, 3F dan 3G berjalan seperti yang dirancang. Hampir semua murid kelas tingkatan 3B, 3F dan 3G  memberi respon dan maklum balas yang positif berkenaan topik pengajaran sama ada bertanyakan soalan mahupun meluahkan ketidakfahaman mereka mengenai sesuatu istilah seterusnya mewujudkan komunikasi dua hala antara guru dan pelajar. Oleh itu, 85% daripada objektif yang ditetapkan tercapai dan selebihnya memerlukan pemerhatian yang khusus daripada guru.

Mata Pelajaran
Bahasa Melayu
Tingkatan: 1
Tarikh/Hari
30.09.2014/Selasa
Masa: 12.05-1.05 ptg (1B)
Masa: 4.00-4.55 ptg (1G)
Minggu/Tunjang
40/ Unit 25: Parlimen Negara Kita
Bil Pelajar 1 B: 32/32
Bil Pelajar 1 G: 33/33
Tajuk
Ayat Majmuk Gabungan, Ayat Majmuk Pancangan, Ayat Komplemen
Hasil Pembelajaran

Pelajar dapat:
  1. Memahami maksud Ayat  Ayat Majmuk Gabungan, Ayat Majmuk Pancangan, Ayat Komplemen.
  2. Membezakan jenis-jenis ayat  Majmuk Gabungan, Ayat Majmuk Pancangan, Ayat Komplemen
KBT
Memberi penerangan yang berkesan.
Penerapan Nilai
Kasih-sayang, hormat-menghormati, kerjasama dan kemasyarakatan.
Persediaan Guru
Buku teks, kapur tulis.
Aktiviti
1.       Guru menyoal pelajar tentang apa yang mereka faham mengenai Ayat  Ayat Majmuk Gabungan, Ayat Majmuk Pancangan, Ayat Komplemen.
2.       Guru kemudian mengaitkan jawapan pelajar dengan topik pengajaran.
3.       Guru melukis jadual mengenai jenis-jenis  Ayat Majmuk Gabungan, Ayat Majmuk Pancangan, Ayat Komplemen kepada pelajar di papan hitam.
4.       Pelajar menyalin nota dalam buku masing-masing.
Refleksi
Pengajaran dan pembelajaran di kelas tingkatan 1B dan 1G berjalan seperti yang dirancang. Murid-murid di kelas tingkatan 1B dan 1G memberikan respon yang baik sepanjang P&P dijalankan. Pelajar di kedua-dua kelas dapat mengisi dan memberikan contoh yang relevan berdasarkan soalan yang telah ditanya.  Oleh itu, 85% daripada objektif yang ditetapkan tercapai dan selebihnya memerlukan pemerhatian yang khusus daripada guru.


Mata Pelajaran
Bahasa Melayu
Tingkatan: 1
Tarikh/Hari
01.10.2014/Rabu
02.10.2014/Khamis
Masa: 2.30-3.30 ptg (1B)
Masa: 12.05-1.05 ptg (1G)
Minggu/Tunjang
40/ KOMSAS
Bil Pelajar 1 B: 32/32
Bil Pelajar 1 G: 33/33
Tajuk
Cerpen: Trauma Embah.
Hasil Pembelajaran

Pelajar dapat:
  1. Menyatakan sinopsis cerpen Trauma Embah ini.
  2. Memberikan tema, persoalan,watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, nilai dan pengajaran dalam prosa tradisional ini.
KBT
Memberi penerangan yang berkesan.
Penerapan Nilai
Kasih-sayang, baik, rajin, jujur, berani dan bertanggungjawab.
Persediaan Guru
Buku teks, kapur tulis.
Aktiviti

1.       Guru berbincang bersama-sama pelajar mencari tema, persoalan,latar, plot,  gaya bahasa, nilai dan pengajaran.
2.       Guru memberi latihan berkenaan dengan drama yang telah dipelajari.
3.       Pelajar menyalin nota dan membuat latihan dalam buku masing-masing.
Refleksi
Pengajaran dan pembelajaran kelas 1B dan 1G berjalan seperti yang dirancang. Semua murid di kedua-dua kelas memberi respon yang positif terhadap topik pengajaran apabila guru bertanyakan soalan seterusnya mewujudkan komunikasi dua hala antara guru dan pelajar. Pelajar juga dapat membuat latihan yang telah diberikan kepada mereka. Oleh itu, 80% daripada objektif yang ditetapkan di kedua-dua kelas tercapai dan baki selebihnya memerlukan pemerhatian yang khusus daripada guru.

Mata Pelajaran
Sejarah
Tingkatan: 3
Tarikh/Hari
01/10/2014 (Rabu)
02/10/2014 (Khamis)
03/10/2014 (Jumaat)
 Masa: 12.05-1.05 (3B)
Masa: 3.25-4.00 (3F)
Masa: 4.05-4.55 (3G)
Minggu/Tunjang
40/  BAB 7: PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN MALAYSIA
Bil Pelajar: 33 (3B), 34,(3F), 34(3G)
Tajuk
PERJANJIAN DAN PENGISYTIHARAAN MALAYSIA
Hasil Pembelajaran

Aras 1:
1.       Mengumpul maklumat tentang keahlian dan kepentingan Mesyuarat Persatuan Parlimen Komanwel.
2.       Menytakan usaha kerajaan Malaysia dan Indonesia mencapai perpaduan.
Aras 2:
1.       Membincangkan kegigihan kerjaan dan rakyat menghadapi konfrontasi.
2.       Menjelaskan kewajaran tindakan Indonesia melancarkan konfrontasi.
Konsep dan Istilah
Gagasan Malaysia, Persekutuan Malaysia, kaum, etnik
Unsur/Tingkahlaku Patriotisme
Kepimpinan berwawasan membawa kesejahteraan
Bahan Bantu Mengajar
Buku Teks, papan tulis dan kapur,
Aktiviti
1.       Guru mengaitkan pengajaran lepas dengan topik pengajaran pada hari ini.
2.      Guru menjelaskan perjanjian dan pengisytiharaan Malaysia kepada para pelajar.
3.       Pelajar melengkapkan nota masing-masing
Refleksi
Pengajaran dan pembelajaran kelas 3B, 3F dan 3G berjalan seperti yang dirancang. Hampir semua murid kelas tingkatan 3B, 3F dan 3G  memberi respon dan maklum balas yang positif berkenaan topik pengajaran sama ada bertanyakan soalan mahupun meluahkan ketidakfahaman mereka mengenai sesuatu istilah seterusnya mewujudkan komunikasi dua hala antara guru dan pelajar. Oleh itu, 85% daripada objektif yang ditetapkan tercapai dan selebihnya memerlukan pemerhatian yang khusus daripada guru.

Mata Pelajaran
Bahasa Melayu
Tingkatan: 1
Tarikh/Hari
02.10.2014/ Khamis
03.10.2014/Jumaat
Masa: 2.30-3.30 ptg (1B)
Masa: 2.00- 3.00 ptg (1G)
Minggu/Tunjang
40: Sambungan: Karangan: Ucapan, Syarahan, Ceramah
Bil Pelajar 1 B: 32/32
                  1 G: 31/31
Tajuk
Menjaga Kebersihan di Sekolah
Hasil Pembelajaran

Pelajar dapat:
1.       Mencari isi-isi penting yang berkaitan dengan kebersihan di sekolah.
2.       Menulis ringkasan karangan berdasarkan isi-isi penting yang telah dicari.
KBT
Memberi penerangan yang berkesan.
Penerapan Nilai
Kasih-sayang, hormat-menghormati, kerjasama dan kemasyarakatan.
Persediaan Guru
Buku teks, kapur tulis.
Aktiviti
1.       Guru menerangkan tentang format yang betul untuk mengarang karangan syarahan dengan betul.
2.       Guru menerangkan bahawa  karangan syarahan perlu mempunyai lima perenggan sahaja.
3.       Guru kemudian menyuruh pelajar menghurai dan mengembangkan isi-isi penting.
4.       Guru memberi latihan karangan ini kepada pelajar sebagai kerja rumah  mengikut format yang telah dipelajari.
5.       Pelajar menyalin nota dan membuat latihan karangan dalam buku masing-masing.
Refleksi
Pengajaran dan pembelajaran kelas 1B dan 1G berjalan seperti yang dirancang. Semua murid di kedua-dua kelas memberi respon yang positif terhadap topik pengajaran apabila guru bertanyakan soalan seterusnya mewujudkan komunikasi dua hala antara guru dan pelajar. Pelajar juga dapat membuat latihan yang telah diberikan kepada mereka. Oleh itu, 80% daripada objektif yang ditetapkan di kedua-dua kelas tercapai dan baki selebihnya memerlukan pemerhatian yang khusus daripada guru.