Monday, 1 September 2014

RPH MINGGU KE-35

RPH MINGGU KE-35(25-08-2014 HINGGA 29-08-2014)


Mata Pelajaran
Sejarah
Tingkatan: 3
Tarikh/Hari
25/08/2014 (Isnin)
Masa: 12.05-1.05 (3B)
Masa: 3.25-4.00 (3F)
Masa: 4.05-4.55 (3G)
Minggu/Tunjang
35/  BAB 5 :KEMERDEKAAN NEGARA 31 OGOS 1957
Bil Pelajar: 33 (3B), 34,(3F), 34(3G)
Tajuk
KANDUNGAN PEMASYURAN KEMERDEKAAN
Hasil Pembelajaran

Aras 1: Menyenaraikan kandungan Pemansyuran Kemerdekaan.

Aras 2:
1.       Membincangkan tanggungjawab rakyat Malaysia dalam mempertahankan kedaulatan Negara dan mengisi kemerdekaan.
Konsep dan Istilah
Amalan toleransi, bahasa rasmi.
Unsur/Tingkahlaku Patriotisme
Pakatan murni menjamin perpaduan.
Bahan Bantu Mengajar
Buku Teks, papan tulis dan kapur,
Aktiviti
1.       Guru mengaitkan pengajaran lepas dengan topik pengajaran pada hari ini.
2.      Guru menjelaskan  peristiwa Kandungan Pemasyuran Kemerdekaan kepada para pelajar.
3.       Guru juga menerangkan perjalanan peristiwa pemasyuran kemerdekaan   kepada pelajar berpandukan buku teks.
4.       Pelajar melengkapkan nota masing-masing
Refleksi
Pengajaran dan pembelajaran kelas 3B, 3F dan 3G berjalan seperti yang dirancang. Hampir semua murid kelas tingkatan 3B, 3F dan 3G  memberi respon dan maklum balas yang positif berkenaan topik pengajaran sama ada bertanyakan soalan mahupun meluahkan ketidakfahaman mereka mengenai sesuatu istilah seterusnya mewujudkan komunikasi dua hala antara guru dan pelajar. Oleh itu, 85% daripada objektif yang ditetapkan tercapai dan selebihnya memerlukan pemerhatian yang khusus daripada guru.

Mata Pelajaran
Bahasa Melayu
Tingkatan: 1
Tarikh/Hari
26.08.2014/Selasa
Masa: 12.05-1.05 ptg (1B)
Masa: 4.00-4.55 ptg (1G)
Minggu/Tunjang
35/ Unit 18: Alam Warisan Kita
Bil Pelajar 1 B: 32/32
Bil Pelajar 1 G: 33/33
Tajuk
 Pola Ayat Dasar
Hasil Pembelajaran

Pelajar dapat:
  1. Memahami maksud Pola Ayat Dasar.
  2. Membezakan antara jenis-jenis Pola Ayat Dasar.
KBT
Memberi penerangan yang berkesan.
Penerapan Nilai
Kasih-sayang, hormat-menghormati, kerjasama dan kemasyarakatan.
Persediaan Guru
Buku teks, kapur tulis.
Aktiviti
1.       Guru menyoal pelajar tentang apa yang mereka faham mengenai Pola Ayat Dasar.
2.       Guru kemudian mengaitkan jawapan pelajar dengan topik pengajaran.
3.       Guru melukis jadual jenis-jenis Pola Ayat Dasar kepada pelajar di papan hitam.
4.       Pelajar menyalin nota dalam buku masing-masing.
Refleksi
Pengajaran dan pembelajaran di kelas tingkatan 1B dan 1G berjalan seperti yang dirancang. Murid-murid di kelas tingkatan 1B dan 1G memberikan respon yang baik sepanjang P&P dijalankan. Pelajar di kedua-dua kelas dapat mengisi dan memberikan contoh yang relevan berdasarkan soalan yang telah ditanya.  Oleh itu, 85% daripada objektif yang ditetapkan tercapai dan selebihnya memerlukan pemerhatian yang khusus daripada guru.


Mata Pelajaran
Bahasa Melayu
Tingkatan: 1
Tarikh/Hari
27.08.2014/Rabu
28.08.2014/Khamis
Masa: 2.30-3.30 ptg (1B)
Masa: 12.05-1.05 ptg (1G)
Minggu/Tunjang
35/ KOMSAS
Bil Pelajar 1 B: 32/32
Bil Pelajar 1 G: 33/33
Tajuk
Prosa Tradisional: Tajul Muluk
Hasil Pembelajaran

Pelajar dapat:
  1. Menyatakan sinopsis prosa tradisional Tajul Muluk ini.
  2. Memberikan tema, persoalan,watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, nilai dan pengajaran dalam prosa tradisional ini.
KBT
Memberi penerangan yang berkesan.
Penerapan Nilai
Kasih-sayang, baik, rajin, jujur, berani dan bertanggungjawab.
Persediaan Guru
Buku teks, kapur tulis.
Aktiviti

1.       Guru berbincang bersama-sama pelajar mencari tema, persoalan,latar, plot,  gaya bahasa, nilai dan pengajaran.
2.       Guru memberi latihan berkenaan dengan drama yang telah dipelajari.
3.       Pelajar menyalin nota dan membuat latihan dalam buku masing-masing.
Refleksi
Pengajaran dan pembelajaran kelas 1B dan 1G berjalan seperti yang dirancang. Semua murid di kedua-dua kelas memberi respon yang positif terhadap topik pengajaran apabila guru bertanyakan soalan seterusnya mewujudkan komunikasi dua hala antara guru dan pelajar. Pelajar juga dapat membuat latihan yang telah diberikan kepada mereka. Oleh itu, 80% daripada objektif yang ditetapkan di kedua-dua kelas tercapai dan baki selebihnya memerlukan pemerhatian yang khusus daripada guru.

Mata Pelajaran
Sejarah
Tingkatan: 3
Tarikh/Hari
27/08/2014 (Rabu)
28/08/2014 (Khamis)
29/08/2014 (Jumaat)
 20/08/2014 (Rabu)
21/08/2014 (Khamis)
22/08/2014 (Jumaat)
Minggu/Tunjang
35/  BAB 5 :KEMERDEKAAN NEGARA 31 OGOS 1957
Bil Pelajar: 33 (3B), 34,(3F), 34(3G)
Tajuk
SAMBUNGAN: KANDUNGAN PEMASYURAN KEMERDEKAAN
Hasil Pembelajaran

Aras 1: Menyenaraikan kandungan Pemansyuran Kemerdekaan.

Aras 2:
1.       Membincangkan tanggungjawab rakyat Malaysia dalam mempertahankan kedaulatan Negara dan mengisi kemerdekaan.
Konsep dan Istilah
Amalan toleransi, bahasa rasmi.
Unsur/Tingkahlaku Patriotisme
Pakatan murni menjamin perpaduan.
Bahan Bantu Mengajar
Buku Teks, papan tulis dan kapur,
Aktiviti
1.       Guru mengaitkan pengajaran lepas dengan topik pengajaran pada hari ini.
2.      Guru menjelaskan  peristiwa Kandungan Pemasyuran Kemerdekaan kepada para pelajar.
3.       Guru juga menerangkan perjalanan peristiwa pemasyuran kemerdekaan   kepada pelajar berpandukan buku teks.
4.       Pelajar melengkapkan nota masing-masing
Refleksi
Pengajaran dan pembelajaran kelas 3B, 3F dan 3G berjalan seperti yang dirancang. Hampir semua murid kelas tingkatan 3B, 3F dan 3G  memberi respon dan maklum balas yang positif berkenaan topik pengajaran sama ada bertanyakan soalan mahupun meluahkan ketidakfahaman mereka mengenai sesuatu istilah seterusnya mewujudkan komunikasi dua hala antara guru dan pelajar. Oleh itu, 85% daripada objektif yang ditetapkan tercapai dan selebihnya memerlukan pemerhatian yang khusus daripada guru.

Mata Pelajaran
Bahasa Melayu
Tingkatan: 1
Tarikh/Hari
28.08.2014/ Khamis
29.08.2014/Jumaat
Masa: 2.30-3.30 ptg (1B)
Masa: 2.00- 3.00 ptg (1G)
Minggu/Tunjang
35: Karangan: Rencana
Bil Pelajar 1 B: 32/32
                  1 G: 31/31
Tajuk
Semangat Patriotisme
Hasil Pembelajaran

Pelajar dapat:
1.       Mencari isi-isi penting yang berkaitan dengan Semangat Patriotisme.
2.       Menulis ringkasan karangan berdasarkan isi-isi penting yang telah dicari.
KBT
Memberi penerangan yang berkesan.
Penerapan Nilai
Kasih-sayang, hormat-menghormati, kerjasama dan kemasyarakatan.
Persediaan Guru
Buku teks, kapur tulis.
Aktiviti
1.       Guru menerangkan tentang cara yang betul untuk mengenalpasti isi-isi penting dalam teks yang telah disediakan.
2.       Guru menerangkan bahawa ringkasan karangan hanya perlu mempunyai satu perenggan sahaja.
3.       Guru kemudian menyuruh pelajar menggariskan isi-isi penting dalam penting.
4.       Guru memberi latihan karangan ini kepada pelajar sebagai kerja rumah semasa cuti mengikut format yang telah dipelajari.
5.       Pelajar menyalin nota dan membuat latihan karangan dalam buku masing-masing.
Refleksi
Pengajaran dan pembelajaran kelas 1B dan 1G berjalan seperti yang dirancang. Semua murid di kedua-dua kelas memberi respon yang positif terhadap topik pengajaran apabila guru bertanyakan soalan seterusnya mewujudkan komunikasi dua hala antara guru dan pelajar. Pelajar juga dapat membuat latihan yang telah diberikan kepada mereka. Oleh itu, 80% daripada objektif yang ditetapkan di kedua-dua kelas tercapai dan baki selebihnya memerlukan pemerhatian yang khusus daripada guru.RPH MINGGU KE-34

RPH MINGGU KE-34(18-08-2014 HINGGA 22-08-2014)


Mata Pelajaran
Sejarah
Tingkatan: 3
Tarikh/Hari
18/08/2014 (Isnin)
Masa: 12.05-1.05 (3B)
Masa: 3.25-4.00 (3F)
Masa: 4.05-4.55 (3G)
Minggu/Tunjang
34/  BAB 5 :KEMERDEKAAN NEGARA 31 OGOS 1957
Bil Pelajar: 33 (3B), 34,(3F), 34(3G)
Tajuk
PEMASYURAN KEMERDEKAAN
Hasil Pembelajaran

Aras 1: Menceritakan peristiwa pengisytiharan Kemerdekaan Persekutuan
              Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. 
Aras 2:
1.       Membandingkan syarat-syarat kerakyatan 1952 dengan dengan syarat-syarat kerakyatan 1957.
Konsep dan Istilah
Amalan toleransi, bahasa rasmi.
Unsur/Tingkahlaku Patriotisme
Pakatan murni menjamin perpaduan.
Bahan Bantu Mengajar
Buku Teks, papan tulis dan kapur,
Aktiviti
1.       Guru mengaitkan pengajaran lepas dengan topic pengajaran pada hari ini.
2.      Guru menjelaskan  peristiwa Pemasyuran Kemerdekaan kepada para pelajar.
3.       Guru juga menerangkan perjalanan peristiwa pemasyuran kemerdekaan   kepada pelajar berpandukan buku teks.
4.       Pelajar melengkapkan nota masing-masing
Refleksi
Pengajaran dan pembelajaran kelas 3B, 3F dan 3G berjalan seperti yang dirancang. Hampir semua murid kelas tingkatan 3B, 3F dan 3G  memberi respon dan maklum balas yang positif berkenaan topik pengajaran sama ada bertanyakan soalan mahupun meluahkan ketidakfahaman mereka mengenai sesuatu istilah seterusnya mewujudkan komunikasi dua hala antara guru dan pelajar. Oleh itu, 85% daripada objektif yang ditetapkan tercapai dan selebihnya memerlukan pemerhatian yang khusus daripada guru.

Mata Pelajaran
Bahasa Melayu
Tingkatan: 1
Tarikh/Hari
19.08.2014/Selasa
Masa: 12.05-1.05 ptg (1B)
Masa: 4.00-4.55 ptg (1G)
Minggu/Tunjang
34/ Unit 18: Alam Warisan Kita
Bil Pelajar 1 B: 32/32
Bil Pelajar 1 G: 33/33
Tajuk
 FRASA
Hasil Pembelajaran

Pelajar dapat:
  1. Memahami maksud Frasa.
  2. Membezakan antara jenis-jenis Frasa.
KBT
Memberi penerangan yang berkesan.
Penerapan Nilai
Kasih-sayang, hormat-menghormati, kerjasama dan kemasyarakatan.
Persediaan Guru
Buku teks, kapur tulis.
Aktiviti
1.       Guru menyoal pelajar tentang apa yang mereka faham mengenai Frasa.
2.       Guru kemudian mengaitkan jawapan pelajar dengan topik pengajaran.
3.       Guru melukis jadual jenis-jenis Frasa kepada pelajar di papan hitam.
4.       Pelajar menyalin nota dalam buku masing-masing.
Refleksi
Pengajaran dan pembelajaran di kelas tingkatan 1B dan 1G berjalan seperti yang dirancang. Murid-murid di kelas tingkatan 1B dan 1G memberikan respon yang baik sepanjang P&P dijalankan. Pelajar di kedua-dua kelas dapat mengisi dan memberikan contoh yang relevan berdasarkan soalan yang telah ditanya.  Oleh itu, 85% daripada objektif yang ditetapkan tercapai dan selebihnya memerlukan pemerhatian yang khusus daripada guru.


Mata Pelajaran
Bahasa Melayu
Tingkatan: 1
Tarikh/Hari
20.08.2014/Rabu
21.08.2014/Khamis
Masa: 2.30-3.30 ptg (1B)
Masa: 12.05-1.05 ptg (1G)
Minggu/Tunjang
34/ KOMSAS
Bil Pelajar 1 B: 32/32
Bil Pelajar 1 G: 33/33
Tajuk
Sajak: Lebah dan Madu
Hasil Pembelajaran

Pelajar dapat:
  1. Menyatakan maksud setiap rangkap dalam sajak ini.
  2. Memberikan tema, persoalan, latar, plot, gaya bahasa, nilai dan pengajaran dalam sajak ini.
KBT
Memberi penerangan yang berkesan.
Penerapan Nilai
Kasih-sayang, baik, rajin, jujur, berani dan bertanggungjawab.
Persediaan Guru
Buku teks, kapur tulis.
Aktiviti

1.       Guru berbincang bersama-sama pelajar mencari tema, persoalan, latar, plot,  gaya bahasa, nilai dan pengajaran.
2.       Guru memberi latihan berkenaan dengan sajak yang telah dipelajari.
3.       Pelajar menyalin nota dan membuat latihan dalam buku masing-masing.
Refleksi
Pengajaran dan pembelajaran kelas 1B dan 1G berjalan seperti yang dirancang. Semua murid di kedua-dua kelas memberi respon yang positif terhadap topik pengajaran apabila guru bertanyakan soalan seterusnya mewujudkan komunikasi dua hala antara guru dan pelajar. Pelajar juga dapat membuat latihan yang telah diberikan kepada mereka. Oleh itu, 88% daripada objektif yang ditetapkan di kedua-dua kelas tercapai dan baki selebihnya memerlukan pemerhatian yang khusus daripada guru.

Mata Pelajaran
Sejarah
Tingkatan: 3
Tarikh/Hari
20/08/2014 (Rabu)
21/08/2014 (Khamis)
22/08/2014 (Jumaat)
 20/08/2014 (Rabu)
21/08/2014 (Khamis)
22/08/2014 (Jumaat)
Minggu/Tunjang
34/  BAB 5 :KEMERDEKAAN NEGARA 31 OGOS 1957
Bil Pelajar: 33 (3B), 34,(3F), 34(3G)
Tajuk
Sambungan: PEMASYURAN KEMERDEKAAN
Hasil Pembelajaran

Aras 1: Menceritakan peristiwa pengisytiharan Kemerdekaan Persekutuan
              Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. 
Aras 2:
1.       Membandingkan syarat-syarat kerakyatan 1952 dengan dengan syarat-syarat kerakyatan 1957.
Konsep dan Istilah
Amalan toleransi, bahasa rasmi.
Unsur/Tingkahlaku Patriotisme
Pakatan murni menjamin perpaduan.
Bahan Bantu Mengajar
Buku Teks, papan tulis dan kapur,
Aktiviti
1.       Guru mengaitkan pengajaran lepas dengan topic pengajaran pada hari ini.
2.      Guru menjelaskan  peristiwa Pemasyuran Kemerdekaan kepada para pelajar.
3.       Guru juga menerangkan perjalanan peristiwa pemasyuran kemerdekaan   kepada pelajar berpandukan buku teks.
4.       Pelajar melengkapkan nota masing-masing
Refleksi
Pengajaran dan pembelajaran kelas 3B, 3F dan 3G berjalan seperti yang dirancang. Hampir semua murid kelas tingkatan 3B, 3F dan 3G  memberi respon dan maklum balas yang positif berkenaan topik pengajaran sama ada bertanyakan soalan mahupun meluahkan ketidakfahaman mereka mengenai sesuatu istilah seterusnya mewujudkan komunikasi dua hala antara guru dan pelajar. Oleh itu, 85% daripada objektif yang ditetapkan tercapai dan selebihnya memerlukan pemerhatian yang khusus daripada guru.

Mata Pelajaran
Bahasa Melayu
Tingkatan: 1
Tarikh/Hari
21.08.2014/ Khamis
22.08.2014/Jumaat
Masa: 2.30-3.30 ptg (1B)
Masa: 2.00- 3.00 ptg (1G)
Minggu/Tunjang
34: Karangan
Bil Pelajar 1 B: 32/32
                  1 G: 31/31
Tajuk
Hukuman Di Sekolah
Hasil Pembelajaran

Pelajar dapat:
1.       Mencari isi-isi penting yang berkaitan dengan keburukan amalan merokok.
2.       Menulis ringkasan karangan berdasarkan isi-isi penting yang telah dicari.
KBT
Memberi penerangan yang berkesan.
Penerapan Nilai
Kasih-sayang, hormat-menghormati, kerjasama dan kemasyarakatan.
Persediaan Guru
Buku teks, kapur tulis.
Aktiviti
1.       Guru menerangkan tentang cara yang betul untuk mengenalpasti isi-isi penting dalam teks yang telah disediakan.
2.       Guru menerangkan bahawa ringkasan karangan hanya perlu mempunyai satu perenggan sahaja.
3.       Guru kemudian menyuruh pelajar menggariskan isi-isi penting dalam penting.
4.       Guru memberi latihan karangan ini kepada pelajar sebagai kerja rumah semasa cuti mengikut format yang telah dipelajari.
5.       Pelajar menyalin nota dan membuat latihan karangan dalam buku masing-masing.
Refleksi
Pengajaran dan pembelajaran kelas 1B dan 1G berjalan seperti yang dirancang. Semua murid di kedua-dua kelas memberi respon yang positif terhadap topik pengajaran apabila guru bertanyakan soalan seterusnya mewujudkan komunikasi dua hala antara guru dan pelajar. Pelajar juga dapat membuat latihan yang telah diberikan kepada mereka. Oleh itu, 80% daripada objektif yang ditetapkan di kedua-dua kelas tercapai dan baki selebihnya memerlukan pemerhatian yang khusus daripada guru.