Sunday, 23 September 2012

RPH MINGGU KE-38

Mata Pelajaran
Sejarah
Tingkatan: 1K
Tarikh/Hari
18.09.2012/Selasa
Masa: 3.25-4.00ptg
Minggu/Tunjang
38/ Bab 8
Bil Pelajar: 29/33
Tajuk
Sambungan: Kerajaan Melayu Baru (Kelantan, Terengganu, Selangor dan Negeri Sembilan)
Hasil Pembelajaran

Aras 1: Pelajar dapat;
1.       Menceritakan asal usul negeri Kelantan, Terengganu, Selnagor dan Negeri Sembilan.
2.       Menceritakan pengasasan kerajaan-kerajaan Melayu yang baru.

Konsep dan Istilah
Naungan, Demokrasi dan Ufti
Unsur/Tingkahlaku Patriotisme
Menghargai warisan budaya negeri-negeri Melayu.
Bahan Bantu Mengajar
Buku Teks, papan tulis dan kapur.
Aktiviti
Semua pelajar diberi nota dan perlu menggariskan isi-isi penting berkenaan topik pengajaran. Kemudian, pelajar perlu melekatkan kertas nota tersebut dalam buku nota masing-masing.
Refleksi
Pengajaran dan pembelajaran kelas Tingkatan 1K berjalan dengan lancar. Pelajar tingkatan 1K mencari dan menggariskan isi penting berpandukan buku teks. Objektif yang ditetapkan tercapai seperti yang ditetapkan.Mata Pelajaran
Bahasa Melayu
Tingkatan: 1C dan 1G
Tarikh/Hari
18.09.2012/ Selasa
1C: Masa: 4.00-5.10ptg
1G: Masa: 12.50-2.00ptg
Minggu/Tunjang
38/ Ujian PBS
Bil Pelajar 1 C: 36/36
Bil Pelajar 1 G: 35/36
Tajuk
 Ujian Penilaian Berasaskan Sekolah Bahasa Melayu  (Band 3)


Mata Pelajaran
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
Tingkatan: 3M
Tarikh/Hari
19.09.2012/Rabu
Masa: 3.25-4.35ptg
Minggu/Tunjang
38/ Peperiksaan Gerak Gempur
Bil Pelajar: 33/37
Tajuk
Peperiksaan Percubaan PMR 3 (Bahasa Inggeris Kertas 2)


Mata Pelajaran
Sejarah
Tingkatan: 1L
Tarikh/Hari
19.09.2012/Rabu
Masa: 5.10-6.20ptg
Minggu/Tunjang
38/ PBS
Bil Pelajar: 36/37
Tajuk
Pembetulan Ujian Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS) Sejarah Bab 3 dan 4.
Hasil Pembelajaran

Aras 1: Pelajar dapat;
1.       Menyenaraikan bentuk Kerajaan Awal di Asia Tenggara
2.       Menjelaskan kegiatan ekonomi Kerajaan Agraria dan Kerajaan Maritim di Asia Tenggara.
3.       Menerangkan Pentadbiran Kerajaan Awal di Asia Tenggara.
4.       Menyatakan asal usul nama Melaka.
5.       Nilaikan kepimpinan Parameswara.
Konsep dan Istilah
Kerajaan Agraria, Kerajaan Maritim, Pelabuhan entrepot, perdagangan, lagenda, strategic, asal usul, pengasasan, kesultanan.
Unsur/Tingkahlaku Patriotisme
Menghargai sumbangan tamadun awal kita dan berbangga dengan pemimpin yang berwibawa dan berwawasan.
Bahan Bantu Mengajar
Buku Teks, papan tulis dan kapur.
Aktiviti
1.       Guru memulangkan kembali kertas ujian masing-masing kepada pelajar.
2.       Pelajar mengambil kertas ujian masing-masing.
3.       Guru menyuruh pelajar membuat pembetulan berpandukan buku teks sejarah.
4.       Pelajar, kemudian dibantu oleh guru mencari dan membuat pembetulan dengan jawapan yang betul seperti yang terdapat dalam buku teks.
Refleksi
Pengajaran dan pembelajaran kelas 1L, berjalan seperti yang dirancang. Hampir semua murid kelas tingkatan 1L, memberi respon dan maklum balas yang positif berkenaan topik pengajaran sama ada bertanyakan soalan mahupun meluahkan ketidakfahaman mereka mengenai sesuatu istilah seterusnya mewujudkan komunikasi dua hala antara guru dan pelajar. Oleh itu, 90 peratus daripada objektif yang ditetapkan mencapai sasaran dan baki selebihnya memerlukan pemerhatian yang khusus daripada guru.


Mata Pelajaran
Bahasa Melayu
Tingkatan: 1C dan 1G
Tarikh/Hari
20.09.2012/Khamis
21.09.2012/Jumaat
Masa: 3.25-4.35ptg
Masa: 2.00-3.10ptg
Minggu/Tunjang
38/ Perlakuan Berisiko
Bil Pelajar 1 C: 36/36
Bil Pelajar 1 G: 35/36
Tajuk
 Mana Lebih Berisiko
Hasil Pembelajaran

Pelajar dapat:
  1. Mencipta skrip iklan dengan pengucapan dan slogan yang menarik perhatian pendengar.
  2. Mengemukakan fakta sebagai bukti untuk meyakinkan orang lain agar menjadi pengguna jalan raya yang bijak.
KBT
Mereka cipta
Penerapan Nilai
Bertolak ansur.
Persediaan Guru
Buku Pendidikan Keselamatan Jalan Raya dalam Mata Pelajaran Bahasa Malaysia, Poster Jalan Raya yang sibuk, Kad Frasa dan Kad Skala Risiko).
Aktiviti
Mendengar dan memahami, mencipta iklan dan membuat rumusan.
Refleksi
Pengajaran dan pembelajaran di kelas tingkatan 1G  berjalan seperti yang dirancang. Walaubagaimanapun, kelas tingkatan 1 C, P&P ditangguh pada hari Sabtu kerana menjalankan program NILAM. Murid-murid di kelas tingkatan 1G memberikan respon yang baik sepanjang P&P dijalankan. Oleh itu, 80% daripada objektif yang ditetapkan tercapai.

Mata Pelajaran
Sejarah
Tingkatan: 1K
Tarikh/Hari
20.09.2012/Khamis
Masa: 5.10-6.20ptg
Minggu/Tunjang
38/ PBS
Bil Pelajar: 28/33
Tajuk
Pembetulan Ujian Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS) Sejarah Bab 3 dan 4.
Hasil Pembelajaran

Aras 1: Pelajar dapat;
6.       Menyenaraikan bentuk Kerajaan Awal di Asia Tenggara
7.       Menjelaskan kegiatan ekonomi Kerajaan Agraria dan Kerajaan Maritim di Asia Tenggara.
8.       Menerangkan Pentadbiran Kerajaan Awal di Asia Tenggara.
9.       Menyatakan asal usul nama Melaka.
10.    Nilaikan kepimpinan Parameswara.
Konsep dan Istilah
Kerajaan Agraria, Kerajaan Maritim, Pelabuhan entrepot, perdagangan, lagenda, strategic, asal usul, pengasasan, kesultanan.
Unsur/Tingkahlaku Patriotisme
Menghargai sumbangan tamadun awal kita dan berbangga dengan pemimpin yang berwibawa dan berwawasan.
Bahan Bantu Mengajar
Buku Teks, papan tulis dan kapur.
Aktiviti
5.       Guru memulangkan kembali kertas ujian masing-masing kepada pelajar.
6.       Pelajar mengambil kertas ujian masing-masing.
7.       Guru menyuruh pelajar membuat pembetulan berpandukan buku teks sejarah.
8.       Pelajar, kemudian dibantu oleh guru mencari dan membuat pembetulan dengan jawapan yang betul seperti yang terdapat dalam buku teks.
Refleksi
Pengajaran dan pembelajaran kelas 1K, berjalan seperti yang dirancang. Hampir semua murid kelas tingkatan 1K, memberi respon dan maklum balas yang positif berkenaan topik pengajaran sama ada bertanyakan soalan mahupun meluahkan ketidakfahaman mereka mengenai sesuatu istilah seterusnya mewujudkan komunikasi dua hala antara guru dan pelajar. Oleh itu, 80 peratus daripada objektif yang ditetapkan mencapai sasaran dan baki selebihnya memerlukan pemerhatian yang khusus daripada guru.


Mata Pelajaran
Sejarah
Tingkatan: 1L
Tarikh/Hari
21.09.2012/Jumaat
Masa: 3.10-3.45ptg
Minggu/Tunjang
38/ Bab 9
Bil Pelajar: 37/37
Tajuk
Sosiobudaya Masyarakat Melayu Tradisional
Hasil Pembelajaran

Aras 1: Pelajar dapat;
1.       Menyatakan susun lapis masyarakat Melayu tradisional.
2.       Menyenaraikan peranan setiap susun lapis masyarakat.
3.       Menceritakan gaya hidup golongan bangsawan dan rakyat jelata.
4.       Menyenaraikan kegiatan masa lapang.
Konsep dan Istilah
Golongan pemerintah, golongan diperintah, golongan Merdeheka, Golongan Hamba
Unsur/Tingkahlaku Patriotisme
Menghargai dan mengamalkan tradisi budaya bangsa.
Bahan Bantu Mengajar
Buku Teks, papan tulis dan kapur.
Aktiviti
Guru menerangkan struktur Masyarakat Melayu Tradisional dalam bentuk jadual susun lapis kepada pelajar. Setiap pelajar dibekalkan sekeping nota bab ini dan mereka perlu menggariskan isi-isi penting dengan bimbingan guru.
Refleksi
Pengajaran dan pembelajaran kelas Tingkatan 1L tidak berjalan seperti yang dirancang. Pelajar Tingkatan 1L lewat masuk ke kelas akibat pertukaran kelas dan masalah kerusi yang berlaku. Masa yang tinggal digunakan oleh guru untuk mengajar beberapa topik sahaja. Namun, fokus murid kurang terhadap P&P akibat keletihan. Oleh itu, objektif yang ditetapkan hari ini mencapai sasaran sebanyak 50 peratus. P&P akan disambung pada minggu hadapan.

Mata Pelajaran
Bahasa Melayu
Tingkatan: 1C 
Tarikh/Hari
22.09.2012/Sabtu
Masa: 12.50-2.00
Minggu/Tunjang
38/ Perlakuan Berisiko
Bil Pelajar 1 C: 36/36
Tajuk
 Mana Lebih Berisiko
Hasil Pembelajaran

Pelajar dapat:
  1. Mencipta skrip iklan dengan pengucapan dan slogan yang menarik perhatian pendengar.
  2. Mengemukakan fakta sebagai bukti untuk meyakinkan orang lain agar menjadi pengguna jalan raya yang bijak.
KBT
Mereka cipta
Penerapan Nilai
Bertolak ansur.
Persediaan Guru
Buku Pendidikan Keselamatan Jalan Raya dalam Mata Pelajaran Bahasa Malaysia, Poster Jalan Raya yang sibuk, Kad Frasa dan Kad Skala Risiko).
Aktiviti
Mendengar dan memahami, mencipta iklan dan membuat rumusan.
Refleksi
Pengajaran dan pembelajaran di kelas tingkatan 1 C tidak dapat dilakukan akibat guru cuti sakit(M/C). P&P akan disambung pada minggu hadapan.


Mata Pelajaran
Sejarah
Tingkatan: 1L
Tarikh/Hari
22.09.2012/Sabtu
Masa: 3.10-3.45ptg
Minggu/Tunjang
38/ Bab 9
Bil Pelajar: 37/37
Tajuk
Sambungan: Sosiobudaya Masyarakat Melayu Tradisional
Hasil Pembelajaran

Aras 1: Pelajar dapat;
1.       Menyatakan susun lapis masyarakat Melayu tradisional.
2.       Menyenaraikan peranan setiap susun lapis masyarakat.
3.       Menceritakan gaya hidup golongan bangsawan dan rakyat jelata.
4.       Menyenaraikan kegiatan masa lapang.
Konsep dan Istilah
Golongan pemerintah, golongan diperintah, golongan Merdeheka, Golongan Hamba
Unsur/Tingkahlaku Patriotisme
Menghargai dan mengamalkan tradisi budaya bangsa.
Bahan Bantu Mengajar
Buku Teks, papan tulis dan kapur.
Aktiviti
Guru menerangkan struktur Masyarakat Melayu Tradisional dalam bentuk jadual susun lapis kepada pelajar. Setiap pelajar dibekalkan sekeping nota bab ini dan mereka perlu menggariskan isi-isi penting dengan bimbingan guru.
Refleksi
Pengajaran dan pembelajaran kelas Tingkatan 1L tidak berjalan seperti yang dirancang. Guru cuti sakit (M/C) pada hari ini. P&P akan disambung pada minggu hadapan.


No comments:

Post a Comment